Hệ thống quản lý tài khoản

Mô tả Hệ thống quản lý tài khoản Agribank Community

Tổng quan

Để thuận tiện cho người dùng không phải ghi nhớ quá nhiều tài khoản, chúng tôi đã tích hợp chức năng quản lý tài khoản vào Auth0.

Đây là hệ thống quản lý tài khoản có hỗ trợ đăng nhập 1 lần (Single Sign On), người dùng chỉ cần duy nhất một tài khoản (email và password) để truy cập tất cả các website mà chúng tôi sẽ triển khai sau này.

Hiện tại, chúng tôi chỉ triển khai phương thức đăng nhập không mật khẩu (passwordless). Nhằm tránh việc lộ lọt thông tin tài khoản AD và để xác thực người dùng là Agribankers.

Last updated